İzmir'in Merkezi ALSANCAK'tayız.
Yüksekte Çalışma Sağlık Raporu
Yüksekte Çalışma Sağlık Raporu
Yüksekte Çalışma Sağlık Raporu

Yüksekte Çalışma Sağlık Raporu: Tehlikeli Koşullarda Güvenli Çalışmanın Anahtarı

Yükseklikte yapılan işler, birçok sektörde önemli bir çalışma alanını kapsar. İnşaat, montaj, bakım gibi pek çok meslek dalında yüksekte çalışma gerekebilir. Ancak yüksekte çalışma, beraberinde ciddi riskler taşır ve iş kazalarına neden olabilir. Bu nedenle, yüksekte çalışma sağlık raporu, çalışanların yüksekteki işlerde sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışabilmelerini sağlamak amacıyla önemli bir adımdır. Bu makalede, yüksekte çalışma sağlık raporunun ne olduğunu, içeriğini ve iş yerlerindeki rolünü inceleyeceğiz.

Yüksekte Çalışma Sağlık Raporu Nedir?

Yüksekte çalışma sağlık raporu, yükseklikte yapılan işlerde çalışacak olan kişilerin sağlık durumlarını ve yüksekte çalışmaya uygunluğunu değerlendirmek için düzenlenen bir rapordur. Bu rapor, işverenlerin yüksekte çalışma işlerine alacakları personelin fiziksel ve ruhsal sağlık açısından uygun olup olmadığını tespit etmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda raporda, çalışanın yüksekteki işlerde kullanacağı güvenlik ekipmanlarına uygunluğu da değerlendirilir.

Yüksekte Çalışma Sağlık Raporu İçeriği

Yüksekte çalışma sağlık raporunun içeriği, işin doğasına ve risk düzeyine göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, yüksekte çalışma sağlık raporu aşağıdaki unsurları içerir:

  1. Sağlık Muayenesi: Çalışanın genel sağlık durumu değerlendirilir. Kronik hastalıklar, fiziksel kısıtlılıklar ve sağlık problemleri raporda belirtilir.

  2. Fiziksel Yetenekler: Yüksekte çalışacak olan kişinin fiziksel olarak yeterliliği değerlendirilir. Yüksekliklerde çalışmak için gerekli olan fiziksel gücü ve dayanıklılığı raporda belirtilir.

  3. Ruhsal Değerlendirme: Yükseklikte çalışma, bazı kişilerde stres ve korkuya neden olabilir. Bu nedenle, çalışanın yüksekte çalışmaya uygun ruhsal durumu da raporda değerlendirilir.

  4. Güvenlik Ekipmanları Uygunluğu: Yüksekte çalışacak olan kişinin kullanacağı güvenlik ekipmanlarına uygunluğu ve bu ekipmanları kullanma becerisi raporda belirtilir.

  5. Sağlık Tavsiyeleri: Rapor, çalışanın sağlık durumu ve fiziksel yetenekleri dikkate alınarak yüksekte çalışmaya uygun olup olmadığını belirtir. Aynı zamanda çalışana, yüksekte çalışma sırasında dikkat edilmesi gereken sağlık tavsiyeleri de verilir.

Yüksekte Çalışma Sağlık Raporunun İş Yerlerindeki Rolü

Yüksekte çalışma sağlık raporu, işverenlerin yüksekte çalışacak olan personeli seçerken dikkate alması gereken önemli bir belgedir. Rapor, çalışanın yüksekte çalışmaya uygun olup olmadığını açıkça belirtir ve işverenlere çalışanın sağlık durumu ve güvenlik ekipmanlarına uygunluğu hakkında bilgi sağlar.

İşverenler, yüksekte çalışma sağlık raporuna dayanarak çalışanların yüksekte çalışmaya uygunluğunu belirler ve gerekli önlemleri alırlar. Eğer raporda sağlık sorunları veya uygunluk eksiklikleri belirtilmişse, işverenler çalışanların yüksekte çalışmasını geçici veya sürekli olarak yasaklayabilir veya alternatif görevler vererek güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilirler.

Sonuç

Yüksekte çalışma sağlık raporu, yükseklikte yapılan işlerde çalışacak olan kişilerin sağlık ve güvenlik açısından uygunluğunu değerlendiren önemli bir belgedir. Çalışanların yükseklikte çalışmaya uygun olup olmadığını belirlemek, iş kazalarının ve risklerin önüne geçmek açısından büyük önem taşır. İşverenler, yüksekte çalışma sağlık raporuna dayanarak çalışanların yüksekte çalışmaya uygunluğunu belirler ve gerekli önlemleri alarak güvenli bir çalışma ortamı sağlarlar.

 

 

Ülkemiz mevzuatında yüksekte çalışma "seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma" şeklinde tanımlanmaktadır.
Yüksekte çalışma yapılması sırasında en önemli risk yüksekten düşme sonucu meydana gelen kazalardır. Çalışanların sık sık düşmesinin önemli bir nedeni altta yatan hastalık faktörüdür. Bir çalışanda bu faktörler ne kadar çok ise o kişinin düşme ihtimali de o derece artmaktadır.
Egem OSGB merkezimizde Yüksekte Çalışma Sağlık Raporu için başvuran adaylara yüksekte çalışmaları için gereken sağlık tetkikleri ve ilgili uzman hekim muayeneleri yapıldıktan sonra "Yüksekte Çalışana Ait Sağlık Bilgi Ve Fizik Muayene Formu" doldurulmakta, formun hekim kanaat ve sonuç kısmı KVKK kapsamında sizlerle ve işyeri hekimi ile paylaşılmaktadır.
Yüksekte Çalışanlar için istenen tetkikler
*Akciğer grafisi
*Odyometrik tetkik
*Solunum fonksiyon testi
*EKG
*Göz muayenesi
*Hemogram
*Ayrıntılı biyokimyasal kan tetkikleri
*İdrar tetkikleri
*Kan grubu testi
*Tetanoz aşısı

Yüksekte çalışmalarda sık düşmeye neden olan sağlık durumları
-Şeker hastalığı,
-Hipertansiyon,
-Epilepsi,
- Artrit vb. kronik durumlar,
-Düşme/yükseklik korkusu,
-Yürüyüş şekli ve denge ile alakalı problemler,
-Psiko-aktif ilaçların kullanımı,
-Postural baş dönmeleri,
-Zayıf görme,
-Duyma ile ilgili problemler,
-İlerlemiş yaş,
-Yorgunluk,
-Kasların zayıf olması,
-Önceki düşmeler,
-Alt vücudun güçsüz olması.

İLGİLİ MEVZUAT
İSG mevzuatında yüksekte çalışma ile ilgili hükümler genel olarak aşağıda belirtilen iki yönetmelik çerçevesinde toplanmıştır:
*Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği,
*İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği.

05/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği yüksekte çalışma ile ilgili hükümlerin en kapsamlı olduğu düzenlemedir. Bu Yönetmelik içerisinde:
*Yüksekte çalışmanın tanımı,
*Yüksekte yapılan çalışmalarda uyulacak hususlar,
*İlgili standartlara atıflar ile alınacak teknik önlemlerin detayları,
*İskele sistemleri ile ilgili hükümler yer almaktadır.

25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının
Kullanımında Sağlık ve Güvenli Şartları Yönetmeliği’nde ise aşağıdaki hususlara dair
hükümler düzenlenmiştir:
*Yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili genel hususlar,
*El merdivenlerinin kullanımı ile ilgili özel hükümler,
*İskelelerin kullanımı ile ilgili özel hükümler,
*Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili özel hükümler.

Randevu ve Detaylı Bilgi Almak İçin Bizi Hemen Arayın...