İzmir'in Merkezi ALSANCAK'tayız.
Yüksekte Çalışma Eği̇ti̇mi̇
Yüksekte Çalışma Eğitimi
Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi: Güvenli Yüksekliklerde Verimli Çalışma

Yüksekte çalışma, birçok sektörde önemli bir rol oynayan ve farklı meslek grupları tarafından gerçekleştirilen bir iş türüdür. İnşaat, bakım, montaj gibi alanlarda yüksekte yapılan işler, iş gücüne katkı sağlamakla birlikte, ciddi riskleri de beraberinde getirir. Bu nedenle, yüksekte çalışma eğitimi, çalışanların güvenli bir şekilde yüksekliklerde çalışmasını sağlamak için temel bir gerekliliktir. Bu makalede, yüksekte çalışma eğitiminin önemini, içeriğini ve iş yerlerindeki rolünü inceleyeceğiz.

Yüksekte Çalışma Eğitimi Nedir?

Yüksekte çalışma eğitimi, yüksekliklerde çalışacak olan çalışanlara, güvenli bir şekilde yüksekliklerde çalışma becerisi kazandırmak amacıyla verilen eğitimdir. Bu eğitim, yüksekte çalışmanın doğasını ve risklerini anlatırken, güvenlik önlemleri, prosedürler ve kullanılacak ekipmanlar hakkında bilgi sağlar. Eğitim, yüksekte çalışanların iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için farkındalıklarını artırır ve güvenli çalışma alışkanlıklarını geliştirmelerine yardımcı olur.

Yüksekte Çalışma Eğitiminin İçeriği

Yüksekte çalışma eğitiminin içeriği, işin doğasına, sektöre ve yükseklikte yapılacak işin türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak, yüksekte çalışma eğitimi aşağıdaki konuları içerir:

  1. Yüksekte Çalışmanın Tanıtımı: Yüksekte çalışmanın ne olduğu, hangi mesleklerde yapıldığı ve neden önemli olduğu hakkında genel bir tanıtım yapılır.

  2. Yüksekte Çalışma Riskleri: Yüksekte çalışmanın olası riskleri ve tehlikeleri anlatılır. Düşme, ekipman arızası, hava şartlarının etkisi gibi konular üzerinde durulur.

  3. Güvenlik Ekipmanları: Yüksekte çalışırken kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımlar (KKD) ve diğer güvenlik ekipmanları hakkında bilgi verilir. Emniyet kemeri, düşmeyi önleyici ekipmanlar, kask gibi ekipmanlar ele alınır.

  4. Güvenli Çalışma Prosedürleri: Yüksekte çalışma sırasında uygulanması gereken güvenlik prosedürleri ve adımları anlatılır. İşe başlama, iş bitirme, yükseğe tırmanma, iniş, ekipman kullanımı gibi konularda detaylı bilgi sağlanır.

  5. Acil Durumlar ve İlk Yardım: Yüksekte çalışma sırasında oluşabilecek acil durumlar ve bu durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği, ilk yardım uygulamaları hakkında bilgilendirme yapılır.

  6. Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler: İlgili yasal mevzuat ve iş yerine özel olarak belirlenmiş kurumsal politikalar hakkında bilgi verilir. İş yerinin yüksekte çalışma güvenliğiyle ilgili belirlediği kurallar ve uygulamalar ele alınır.

Yüksekte Çalışma Eğitiminin İş Yerlerindeki Rolü

Yüksekte çalışma eğitimi, iş yerlerinde yüksekte çalışacak olan personelin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için kritik bir rol oynar. Eğitim, çalışanların işe başlamadan önce ve düzenli aralıklarla katılmaları gereken bir süreçtir. İşverenler, yüksekte çalışacak olan tüm personelin bu eğitimleri başarıyla tamamlamasını sağlarlar.

İşverenler, yüksekte çalışma eğitimleri sayesinde çalışanların yükseklikte çalışma becerisi kazanmasını sağlar ve güvenli çalışma alışkanlıklarını geliştirmelerine yardımcı olur. Yüksekte çalışma eğitimi, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine katkı sağlar ve işyerinde iş güvenliği kültürünün oluşturulmasına yardımcı olur.

Sonuç

Yüksekte çalışma eğitimi, yüksekliklerde çalışacak olan kişilerin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlamak için önemli bir adımdır. Çalışanların yüksekte çalışma becerisi kazanmasını ve güvenli çalışma alışkanlıkları geliştirmesini sağlayan bu eğitim, iş kazalarının ve risklerin önüne geçmeye yardımcı olur. İşverenler, yüksekte çalışma eğitimlerine önem vererek çalışanların güvenlik bilincini artırır ve iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluştururlar.

 

 

Yapı işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği :

"Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir"

Yüksekte çalışma gerektiren işlerde yapılan işe dair mesleki eğitimin ve ilgili yönetmelikler ile belirlenen İSG eğitimlerinin yanı sıra çalışma ortamının yapısı gereği çalışanlara özel eğitim verilmelidir.

Yüksekte çalışma sırasında karşılaşılabilecek tehlike ve riskler büyük oranda belli olmakla birlikte çalışma esnasında kullanılan iş ekipmanının özellikleri, kurulum ile ilgili hususlar ve kişisel koruyucu donanımlar vb. unsurlar bazı tehlike ve risklerin gözden kaçırılmasına sebep olabilir.

Bu sebeple çalışanlara verilecek eğitimin ekipmanın kurulumu ve çalışma alanına erişimden işin tamamlanmasına kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde olmasına dikkat edilmelidir.

Yönetmelikte yüksekte çalışma eğitiminin içeriği ile ilgili hükümler yer almamaktadır. Ancak eğitim konularının belirlenmesinde genel olarak aşağıdaki hususlara önem verilmelidir:

İş, çalışan ve işyeri ortamının nitelikleri değerlendirildikten sonra aşağıda belirtilen konularda eğitim konularının belirlenmesinde genel olarak aşağıdaki hususlara önem verilmelidir:

*Yapılacak işin mahiyeti ve işin gerçekleştirileceği ortam ve yapının fiziki durumu,

*Aynı anda çevrede yürütülmekte olan faaliyetler,

*Yüksekte çalışma için kullanılması planlanan iş ekipmanı,

*Çalışanların durumu, bilgi ve tecrübe seviyeleri,

*Muhtemel acil durumlar.

İş, çalışan ve işyeri ortamının nitelikleri değerlendirildikten sonra aşağıda belirtilen konularda mevzunun önemine yeterince dikkat çeken bir eğitim düzenlenebilir:

*Basmakalıp davranışların düzeltilmesi ve güvenlik kültürü,

*Yüksekte çalışma ve düşme kavramları,

*Yüksekte çalışma gerçekleştiren çalışanların görev ve sorumlulukları,

*Yüksekte çalışma sırasında karşılaşılabilecek tehlike ve riskler,

*Tehlike ve risklere karşı uygulanacak toplu ya da kişisel tüm koruyucu tedbirlerin hiyerarşisi, özellikleri, çalışma alanına uygulanması,

*Kişisel koruyucu donanımların özellikleri ve doğru kullanımı,

*Uyarı işaretlerinin özellikleri ve seçimi,

*Yüksekte çalışma sırasında kullanılan ekipman ve malzemelerin bakımı ve

incelenmesi,

*Acil durum prosedürleri, kurtarma planı,

*Çalışanlar arası işbirliği, koordinasyon ve etkin iletişim,

*Ramak kala olayların bildirilmesi.

Randevu ve Detaylı Bilgi Almak İçin Bizi Hemen Arayın...