İzmir'in Merkezi ALSANCAK'tayız.
Gezi̇ci̇ İsg Hi̇zmeti̇
Gezici İSG Hizmeti
Gezici İSG Hizmeti

Gezici İSG Hizmeti: İş Yerlerinde Güvenliği Ulaştırmak İçin Yenilikçi Bir Yaklaşım

İş sağlığı ve güvenliği, her iş yerinin en önemli önceliklerinden biridir. İş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, hem çalışanların sağlığını korumak hem de işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmek açısından kritik öneme sahiptir. Son yıllarda, geleneksel iş güvenliği yaklaşımlarının yanı sıra, gezici İSG hizmetleri de popüler hale gelmiştir. Bu makalede, gezici İSG hizmetinin ne olduğunu, avantajlarını ve iş yerlerindeki önemini inceleyeceğiz.

Gezici İSG Hizmeti Nedir?

Gezici İSG hizmeti, iş yerlerine mobil bir şekilde sağlanan iş sağlığı ve güvenliği danışmanlık ve hizmetleridir. Bu hizmet, uzman İSG personelinin belirli periyotlarda iş yerlerini ziyaret ederek çalışanların sağlık ve güvenliği konusunda değerlendirmelerde bulunmasını içerir. Gezici İSG hizmetleri, herhangi bir sektörde faaliyet gösteren iş yerlerine uygulanabilir ve iş yerinin ihtiyacına göre özelleştirilebilir.

Gezici İSG Hizmetinin Avantajları

 1. Erişilebilirlik ve Esneklik: Gezici İSG hizmetleri, iş yerlerine mobil bir şekilde sunulduğu için erişilebilirlik ve esneklik sağlar. İSG uzmanları, farklı iş yerlerini ziyaret ederek hizmet sunarlar ve ihtiyaca göre programlar düzenlerler.

 2. Maliyet ve Verimlilik: İş yerleri için özel olarak düzenlenen gezici İSG hizmetleri, genellikle maliyet açısından daha avantajlı olabilir. İş yerleri, kendi İSG personeli tutmak yerine bu hizmeti dış kaynak olarak kullanarak daha verimli bir şekilde iş güvenliğini sağlayabilirler.

 3. Çeşitlilik ve Uzmanlık: Gezici İSG hizmeti sunan firmalar, genellikle farklı uzmanlık alanlarına sahip İSG uzmanlarını bünyelerinde bulundururlar. Bu sayede iş yerleri, çeşitli konularda uzmanlardan danışmanlık alabilir ve daha kapsamlı bir iş güvenliği hizmeti alabilirler.

 4. Denetim ve Raporlama: Gezici İSG hizmetleri, iş yerlerinin düzenli olarak denetlenmesini ve raporlanmasını sağlar. Bu sayede iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyumları düzenli olarak gözlemlenir ve eksiklikler zamanında tespit edilerek giderilir.

 5. Yenilikçi Yaklaşım: Gezici İSG hizmeti, geleneksel İSG yaklaşımlarının yanı sıra iş yerlerine yenilikçi bir bakış açısı getirir. Sürekli değişen iş koşulları ve riskler göz önüne alındığında, bu yenilikçi yaklaşım iş yerlerinin daha etkin ve güncel iş güvenliği önlemleri almasına yardımcı olur.

Gezici İSG Hizmetinin İş Yerlerindeki Önemi

Gezici İSG hizmeti, iş yerlerinin sağlık ve güvenlik performansını artırmak için önemli bir rol oynar. İş güvenliği, sürekli takip ve denetim gerektiren bir süreçtir ve iş yerlerinin bu süreci düzenli olarak izlemesi ve güncellemesi gerekir. Gezici İSG hizmeti, iş yerlerinin bu ihtiyacını karşılar ve iş güvenliği konusunda sürekliliği sağlar.

Ayrıca gezici İSG hizmeti, iş yerlerinin mevcut İSG önlemlerinin etkinliğini değerlendirmelerine ve gerekirse yeni stratejiler geliştirmelerine yardımcı olur. İş yerlerindeki riskler zaman içinde değişebilir ve bu değişimlere uygun önlemler almak için düzenli denetim ve değerlendirme önemlidir.

Sonuç

Gezici İSG hizmeti, iş yerlerinin sağlık ve güvenlik standartlarını yükseltmek ve güncel kalmak için etkili bir yol sunar. Mobil bir şekilde sağlanan bu hizmet, iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği performansını artırmaya yardımcı olurken aynı zamanda maliyet ve verimlilik açısından da avantajlar sağlar. İş yerlerinin sürekli olarak güncel İSG önlemleri alması ve iş güvenliği konusunda yenilikçi yaklaşımları benimsemesi, hem çalışanların sağlığını korumak hem de iş yerlerinin daha verimli çalışmasını sağlamak açısından büyük önem taşır.

 

 

Gezici İSG Hizmeti / Periyodik Tetkikler

Periyodik muayeneler kapsamında, tetkik süresi gelen çalışanlara, işyeri hekimlerinin risk analizi doğrultusunda belirlemiş olduğu işin niteliğine uygun maruziyet tetkiklerinin yapılması gereklidir.

İşyeri hekimlerinin risk analizi doğrultusunda belirlemiş olduğu periyodik tetkiklerin tamamını Egem Osgb Merkezimizde veya gibi iş gücü kaybını önlemek için profesyonel bir ekip ile iş yerlerinizde yerinde hizmet şeklinde de yapabiliriz.

ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİNE YÖNELİK TIBBİ TETKİKLERİN

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Gezici İş Sağlığı Aracı ve Sabit Tıbbi Tetkik Mekânına İlişkin Esaslar

Genel esaslar

MADDE 5

 

(4) Bu Yönetmelikte yer alan tıbbi tetkik teriminden aşağıdaki faaliyetler anlaşılır:

 1. a) Posteroanterior(PA) akciğer radyografi çekimi.
 2. b) İşitme testi.
 3. c) Solunum fonksiyon testi (SFT).

ç) Çalışan sağlığı açısından alınması gerekli olan biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji ve toksikoloji testleri için numune (kan, idrar, gaita, burun ve boğaz sürüntüsü ve benzeri) alma hizmetleri.

 1. d) 9/10/2013tarihli ve 28790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi LaboratuvarlarYönetmeliğinde belirtilen basit hizmet laboratuvarı
 2. e) Göz fonksiyonları ölçümü.
 3. f) Elektrokardiyografi (EKG) çekimi.

(5) Dördüncü fıkrada yer alan tıbbi tetkikler dışında kalan tıbbi tetkikler ve herhangi bir tedavi hizmeti gezici iş sağlığı araçları ve/veya sabit tıbbi tetkik mekânlarında verilemez.

(6) Dördüncü fıkrada belirtilen tıbbi tetkiklerin her biri izin belgesinde ayrı ayrı belirtilir. Bu Yönetmelik kapsamında izin alınmayan konularda tıbbi tetkik yapılamaz.

(7) Çalışanlara yönelik tıbbi tetkikler, çalışanın sigorta bildiriminin yapıldığı işyerinde görevli işyeri hekiminin talebi doğrultusunda gerçekleştirilir. Her çalışan için işyeri hekiminin talep ettiği tıbbi tetkikler, düzenlenen talep belgesinde ayrı ayrı belirtilir.

 

 

Gezici iş sağlığı araçlarına ilişkin genel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen tıbbi tetkiklerin yapılabilmesi için gezici iş sağlığı araçlarının aşağıdaki şartları sağlaması gerekir:

 1. a) Gezici iş sağlığı araçları en fazla 15 yaşında olur. Aracın trafik muayene işlemleri, 6/1/2021tarihli ve 31356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yapılır. Araçların yaşı, bulunulan tarihten aracın ilk trafik tescil tarihi çıkarılarak hesaplanır.
 2. b) Gezici iş sağlığı araçları, 26/10/2016tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik (AİTM) kapsamında tadil edilmiş ise tadilatçı firma, AİTM münferit veya AİTM seri tadilat tip onayı alır.
 3. c) Röntgen görüntüleme hizmeti verecek olan gezici iş sağlığı araçları, Nükleer Düzenleme Kurumunun mevzuatı, rehberleri ve diğer düzenlemelerinde belirlenen şartlara uygun olarak hazırlanır ve araçta yer alan röntgen cihazı için Nükleer Düzenleme Kurumundan lisans alınır.

ç) Gezici iş sağlığı araçları; panelvan, minibüs, otobüs, kamyon veya kamyonet gibi motorlu araçlardır. 19/4/2020 tarihli ve 31104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in O3 ve O4 kategorisinde yer alan yarı römorklara da izin verilebilir. Gezici iş sağlığı araçlarına, bu Yönetmelikte belirtilenler dışında farklı ilaveler yapılamaz.

 1. d) Araç beyaz renkte olur ve aracın dört tarafına da mavi fosforlu yazı ile firma adı ve “Gezici İş Sağlığı Aracı” ibaresi açık ve okunacak şekilde yazılarak aracın kullanım amacı belirtilir. Logo, adres, uyarıcı işaretler ve piktogramlar, telefon bilgileri, elektronik posta adresleri de araca yazılabilir. Aracın üzerinde bunlardan başka bir ibare yer almaz.
 2. e) Her araçta asgari olarak en az ikişer kilogramlık iki tane yangın söndürme tüpü bulunur.
 3. f) Her araçta asgari bir emniyet kemeri keseceği, demir manivela ve imdat çekici bulunur.
 4. g) Araçların hem şoför kabinlerinde hem de üst yapılarında iklimlendirme ve aydınlatma sistemleri bulunur. İşitme testi yapılan araçta bulunan sessiz kabinde ayrıca iklimlendirme ve aydınlatma sistemleri olur.

ğ) Araçlar bulunduğu zemine hidrolik ayaklarla sabitlenebilir özellikte olur. Tıbbi tetkik işlemi esnasında araçlar zemine sabitlenir.

 1. h) Gezici iş sağlığı araçlarına sayısal takografve İSGGM ve/veya HSGM bilişim sistemlerine entegreedilebilir özellikte uydu takip sistemi takılır. Bu cihaz ve sistemler, güncel halde tutularak kesintisiz bir şekilde ve düzenli olarak çalışır. Takograf ve uydu takip sistemi, denetime yetkili memurlar tarafından istenildiği anda kontrol edilebilir vaziyette olur
Randevu ve Detaylı Bilgi Almak İçin Bizi Hemen Arayın...